Skip to main content
index.twig

BUF IT-drift

IT og byggesager

Når skolen eller institutionen starter en byggesag, er det altid en god idé at kontakte BUF IT-drift. Vi deltager gerne i byggemøderne med gode råd og vejledning i forhold til:

  • Hensigtsmæssig opsætning og placering af netstik.
  • Rådgivning til placering af it-udstyr såsom pc'er og interaktive tavler.

Skoler og daginstitutioner skal overholde de forholdsregler der er i forbindelse med IT med byggesager:

  • Vær opmærksom på at anskaffelse af it-udstyr til undervisningen eller det pædagogiske arbejde bekostes af de midler, skolen eller daginstitutionen får tildelt i forbindelse med byggesagen, og at anskaffelserne er uden tilskud fra centralbevillingen.
  • Ledelse og projektansvarlige på byggeprojektet skal have kendskab til BUF IT-drifts kablingsmanual og principper. Begge dele kan rekvireres hos BIT Support mail@pit-support.kk.dk eller Kirsten McIntyre a17r@buf.kk.dk (BIT).